webinar register page

Webinar banner
Seminarium internetowe -Spektrometria mas QTRAP® LC-MS/MS Systems

01:01:00

May 21, 2020 09:25 AM

* Required information
Loading

Speakers

Dr Rafał Szewczyk
Specjalista Wspomagania Aplikacyjnego @Bioanalytic
Specjalista w zakresie spektrometrii mas, chromatografii, mikrobiologii i biotechnologii. Autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych, kierownik lub wykonawca kilkunastu grantów naukowych i badawczo-rozwojowych, członek zarządu i współtwórca Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy ze spektrometrami mas, technikami separacyjnymi oraz w laboratorium mikrobiologicznym przyczyniło się do realizacji wdrożeń i walidacji metod analitycznych na terenie kraju i za granicą. Profil Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16069573200